Nhân viên Hoa Kỳ ở Ukraine được di tản đến Ba Lan vì lo sợ Nga tiến hành xâm lược