Nhật Bản dự định tiếp tục các cuộc tập trận phòng không