Nhật Bản thông qua chính sách mới nhằm tối đa hóa việc sử dụng năng lượng hạt nhân