Nhiều phó cảnh sát trưởng ở San Francisco có thể từ chức vì yêu cầu bắt buộc về vaccine COVID-19