Nhịp tim tăng vọt lên 411 nhịp/phút, người phụ nữ trải nghiệm lên Thiên Đường