Nhóm doanh nghiệp Âu Châu cảnh báo về việc mất lòng tin vào Trung Quốc