Những ca tử vong trong giới quan chức và tinh anh của Trung Quốc phơi bày một tội ác tàn bạo