Những cuộc bầu cử đầu tiên trong mùa bầu cử sơ bộ ở các tiểu bang chiến địa quan trọng đã kết thúc

Nevada, Maine, South Carolina, và North Dakota đã tổ chức bầu cử sơ bộ, trong khi người dân Ohio sẽ có ​​​​một cuộc bầu cử Quốc hội đặc biệt.