Những gì mà các cuộc thăm dò không cho biết về sự dẫn đầu của cựu TT Trump

Các cử tri ẩn, các ứng cử viên bên thứ ba, và số liệu cử tri đi bỏ phiếu khiến ít ai chắc chắn được kết quả.