Những gì ông Durham đã không kể với chúng ta

Báo cáo của ông Durham vô cùng thiếu sót, không có kết án và cũng không có trách nhiệm giải trình