Những người thù ghét ông Donald Trump đang hành động liều lĩnh