Những người ủng hộ Pháp Luân Công gửi lời chúc Tết Trung Thu đến nhà sáng lập pháp môn