Những suy ngẫm về Tình yêu

Trong một thế giới nhiều biến động, tình yêu là vẫn thường hằng