Thăm dò ý kiến: Đa số người Mỹ cho rằng văn minh đã xuống dốc