NIH thừa nhận đã ‘hạn chế truy cập’ dữ liệu di truyền của phòng thí nghiệm Vũ Hán, nhưng không xóa