Nơi duy nhất trên Trái Đất bạn có thể ‘du hành thời gian’ 21 tiếng trong 2 dặm: quần đảo Hôm Qua và Ngày Mai