NRA tuyên bố bảo vệ các quyền Tu chính án thứ Hai, lên án hành động ‘tàn ác’ của tay súng ở Texas