Nvidia phản ứng trước các hạn chế vi mạch tiềm năng của Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh