Ông Anthony Furey: Sự điên rồ trong các yêu cầu bắt buộc về xe điện của chính phủ Canada