Ông DeSantis vượt qua cựu TT Trump trên thị trường cá cược 2024 sau bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022