Ông Don Lemon cho biết CNN đã ‘chấm dứt hợp đồng’ với ông