Ông Elon Musk cáo buộc các hãng truyền thông lớn truyền bá thông tin sai lệch về COVID, bỏ qua các thương tổn do vaccine