Ông Elon Musk cho biết chính phủ Hoa Kỳ ‘đã có toàn quyền truy cập’ vào các tin nhắn riêng tư trên Twitter