Ông Elon Musk cho biết ‘sự đàn áp tự do ngôn luận’ của Twitter sẽ ‘sớm’ được phơi bày