Ông Elon Musk cho biết Twitter chưa thể thành lập ‘hội đồng kiểm duyệt’ do tác động của ‘liên minh các nhóm chính trị’