Ông Elon Musk phản hồi trước sự im lặng của ông Trump trên Twitter