Bot AI ‘ChaosGPT’ mới được thiết kế để hủy diệt nhân loại và thiết lập sự thống trị toàn cầu