Ông Elon Musk đề xướng 6 thay đổi đáng chú ý đối với Twitter