Ông Elon Musk lật tẩy các phóng viên ‘dối trá’ của WSJ với bằng chứng xác đáng