Ông Elon Musk lên tiếng cảnh báo về vị thế đồng tiền dự trữ của USD: ‘Vấn đề nghiêm trọng’