Ông Elon Musk xác nhận nhân viên Twitter đã bán tích xanh ‘sau hậu trường’