Twitter khôi phục tài khoản của cựu TT Trump sau khi thăm dò ý kiến 15 triệu người dùng