Ông Elon Musk xác nhận Twitter sẽ sửa đổi quy trình xác thực người dùng