Ông Fauci phản bác sau khi tài liệu mới về nghiên cứu virus do Hoa Kỳ tài trợ ở Trung Quốc thúc đẩy chỉ trích