Ông Graham chỉ trích chi tiêu quốc phòng trong thỏa thuận mức trần nợ: ‘Bên thắng lớn nhất trong ngân sách quốc phòng của TT Biden là Trung Quốc’