Ông McCarthy công bố nhóm liên kết Hạ viện Hoa Kỳ-Knesset trước Quốc hội Israel