Ông Musk: ‘Twitter mới’ sẽ gây sức ép để truyền thông thiên tả trở nên trung thực hơn