Ông Obama khiển trách một bác sĩ vì đã đặt nghi vấn về sức khỏe tâm thần của ông Biden