Quan chức: Chính phủ liên bang sẽ giữ nguyên tình trạng khẩn cấp do COVID-19 cho đến năm sau