Ông Stephen Moore: Lạm phát và một cuộc suy thoái có thể xảy ra đang làm xói mòn quyền tự do của người Mỹ