Ông Steve Bannon nói với Ủy ban 06/01 rằng ông muốn làm chứng trước công chúng