Ông Trevor Loudon phơi bày các nhóm chủ nghĩa Marx và ngoại quốc đằng sau các động lực bỏ phiếu