Ông Trump nhận được bảo chứng từ thượng nghị sĩ thứ bảy cho nỗ lực tái tranh cử tổng thống năm 2024