Ông Trump tuyên bố sẽ có một cuộc trấn áp ‘rất lớn’ đối với ‘hàng ngàn’ gián điệp Trung Quốc tại Hoa Kỳ