Pfizer phản hồi sau khi giám đốc cho biết công ty đang phát triển các cách biến đổi virus COVID-19