Phải chăng Trung Quốc chỉ còn 10 năm nữa trước khi sụp đổ?