Phân tích: Vaccine COVID đã gây ra hơn 300,000 ca tử vong chỉ trong năm 2022