Vụ hối lộ lớn về vaccine COVID-19

“Chương trình khuyến khích nhà cung cấp vaccine COVID-19”