Phi cơ Trung Quốc bay gần biên giới tranh chấp nhằm gây ‘áp lực tâm lý’ lên Ấn Độ