Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Phó chủ tịch dàn nhạc Giao hưởng Atlanta: Shen Yun là một buổi biểu diễn tráng lệ